Elállási Nyilatkozat


PDF formátumban való letöltés:

Elállási nyilatkozat arusitosator.pdfElállási/Felmondási nyilatkozat


a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Dobrocsi Norbert egyéni vállalkozó

székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u 39.

adószám: 66888196-1-42

e-mail cím: arusitosator@gmail.com

honlap cím: www. arusitosator.hu

telefonszám: +36 30 875 69 51 (elérhetőség: munkanapokon 8 és 19 óra között)


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(a szerződés tárgyául szolgáló termék/ek vagy szolgáltatás/ok felsorolása)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


A szerződéskötés/megrendelés időpontja: ……………………………………


Az átvétel időpontja: ……………………………………


A fogyasztó neve:

…………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó címe:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó elérhetősége (telefon , e-mail):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………A fogyasztó aláírása: ……………………………………Kelt: