Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató - www.arusitosator.hu

2018. május 23.

 

Adatkezelők (honlap üzemeltetők) adatai:

Dobrocsi Norbert egyéni vállalkozó

székhely: Budapest, 1141Szilágysomlyó u.39.

adószám: 66888196-1-42

bankszámla szám: 12100011-17862767

nyilvántartási szám: 40386885

e-mail cím: arusitosator@gmail.com

honlap cím: arusitosator.hu

telefonszám: +36 30 875 69 51


Dobrocsi Endréné ev.

székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u 39.

adószám: 67492376-1-42

nyilvántartási szám: 50313022

Számlavezető bank: Gránit Bank, számlaszám: 12100011-10300576

e-mail cím: arusitosator@gmail.com

honlap cím: arusitosator.hu

telefonszám: +36 30 8756 951 (elérhetőség: munkanapokon 8 és 19,30 óra között)Csomagküldő rendszer:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

E-mail:adatvedelem@gls-hungary.com

Telefon:+36 (29) 88 66 70


Név: 24H Parcel Zrt.
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.,.

E-mail: 24hfutar @ 24hfutar.hu

Telefon: +36202242424


Az érintettek köre:

A www.arusitosator.hu honlap felhasználói, megrendelői, továbbiakban Felhasználó.


Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Felhasználó adatainak a honlapon történő megadásakor és regisztrációjával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.


A kezelt adatok köre:

Felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási és számlázási címei, elektronikus levelezési címe, telefonszáma.


Az adatgyűjtés célja:

A megrendelések teljesítése, kiszállítása és számlázás. A megrendelés állapotáról,

szállításáról, felmerült problémákról, panasz orvoslásáról szóló tájékoztatás eljuttatása Felhasználóhoz, illetve (előzetes feliratkozás után) elektronikus hírlevél küldése.


Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelések és a számvitellel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítésének érdekében, valamint külön hozzájárulás alapján hírlevél küldés céljából. Felhasználó személyes adatai csak a termék megrendelése és/vagy a honlapon történő regisztráció után kerülnek rögzítésre. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Adatkezelő minden elvárható módon védi Felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait, azokat az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.


Felhasználó az oldal használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével a megfelelő tájékoztatást követően előzetes, önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a honlap használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése, és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a szolgáltatás minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, illetve statisztika céljából kezelheti.


Technikai folyamatok automatikus eredményeként Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor), a honlapon történő böngészéskor Felhasználó számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók.


Adatkezelő Felhasználó adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, ha az a vásárlás teljesítéséhez szükséges. Adatkezelő munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történik. Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy megrendelése teljesítése érdekében a csomagszállítást végző partnereinek átadja a rendeléshez kiszállításához kapcsolódó személyes adatait.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Felhasználó törlési kérelméig kerülnek megőrzésre. Adatkezelő a Felhasználó számlázási adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig őrzi meg.


Felhasználó írásban, elektronikus vagy postai levélben kérelmezheti az Adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.


Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a honlap oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Felhasználó korábban elküldött megrendeléséhez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A folyamatban lévő megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezekre vonatkozó módosítást vagy törlést Adatkezelőnél

telefonon vagy e-mailben kérhet.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36 (1) 319-14-00.

www.naih.hu/kapcsolat.html


A vásárlás feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételeket itt olvashatja el:

https://arusitosator.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek